dane fundacji

Fundacja Na Rzecz Racjonalnego Rozwoju Aglomeracji Warszawskiej Im. Stefana Starzyńskiego
ul. Targowa 82/1, 03-448 Warszawa

KRS 0000871269
NIP 1133024081
REGON 387670404