Spotkanie warszawskich społeczników z ekspertem naszej Fundacji. Temat dyskusji: Miejsca Aktywności Lokalnej

Fundacja im. Stefana Starzyńskiego popiera rozwój lokalnych społeczności poprzez tworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej. Czym są MAL-e? To rożnego typu miejsca integracji lokalnych społeczności, wspierające pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu inicjatyw społecznych mieszkańców miasta, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu

Ideę MAL mogą realizować m.in.:

  • instytucje publiczne, np. biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej;
  • lokalni przedsiębiorcy, np. prowadząc klubokawiarnie, kawiarnie, sklepy, prywatne teatry;
  • organizacje pozarządowe (NGO), np. udostępniając lokale przez nie wynajmowane;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli, np. kluby osiedlowe.
Postanowiliśmy opowiedzieć szerzej o tej formie lokalnej aktywności zaprzyjaźnionym działaczom miejskim i społecznym. Dzisiejsze spotkanie poprowadził prof. dr hab. Tomasz Rostkowski, jeden z ekspertów Fundacji.