Podsumowanie roku 2021 w Fundacji

Rok 2021 jest pierwszym rokiem funkcjonowania naszej Fundacji. Po przebyciu kilkumiesięcznej "przygody" z rejestracją w KRS (mocno opóźnioną przez epidemię Covid-19, której wybuch sparaliżował sądownictwo na kilka miesięcy) pod koniec grudnia 2020 r. w końcu przyszły do nas upragnione dokumenty z sądu rejestrowego.
Niestety, Covid nie planował odpuścić, co przełożyło się na ograniczoną działalność w warunkach stacjonarnych oraz skupienie się w roku 2021 na działalności zdalnej oraz publicystyce w Internecie. W roku 2021 podjęliśmy następujące inicjatywy:
 • Dwukrotnie przeprowadziliśmy zbiórki darów rzeczowych dla domów dziecka oraz domów samotnej matki. Autorem oraz koordynatorem obu inicjatyw był Wiceprezes Fundacji Ernest Kobyliński - każdorazowo udało się zebrać kilkaset kilogramów najróżniejszych artykułów potrzebnych tym instytucjom;
 • W sierpniu 2021 zorganizowaliśmy spotkanie techniczne Zarządu i Ekspertów Fundacji, którego tematem były kłopoty Budżetu Obywatelskiego. Po prelekcji Prezesa Zarządu, Jakuba Dobromilskiego, wyniknęła ciekawa dyskusja na temat pomysłów na wyeliminowania patologii w Budżecie Obywatelskim. Następne spotkanie techniczne, zaplanowane na październik, z przyczyn epidemicznych zostało przeniesione na rok 2022;
 • Przeprowadziliśmy w gronie Zarządu i Ekspertów Fundacji 3 webinary dotyczące obecnych problemów Aglomeracji Warszawskiej, w szczególności kwestii transportowych związanych z polityką obecnych władz Warszawy. Poszukiwaliśmy alternatywnych, lepszych i bardziej racjonalnych rozwiązań;
 • Tworzyliśmy krótkie memoranda dotyczące racjonalnych rozwiązań urbanistycznych;
 • Podjęliśmy 12 razy interwencję w sprawach dotyczących mieszkańców Warszawy, drogą pism i spotkań z samorządowcami;
 • Regularnie publikowaliśmy dane i analizy w mediach społecznościowych, gł. portale Facebook oraz Twitter.
Rok 2021 był także kontynuacją poszerzania naszego grona eksperckiego. Chęć współpracy z naszą Fundacją zadeklarowali między innymi:
 • prof. dr hab. Tomasz Rostkowski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej;
 • dr Błażej Poboży - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, były zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo, wybitny specjalista w kwestiach funduszy europejskich;
 • dr Janusz Popiel, uznany specjalista w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Paweł Lisiecki - poseł (klub: PiS) a także były burmistrz dzielnicy Praga-Północ, wcześniej radny tej dzielnicy. Specjalista z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu dzielnicą Warszawy;
 • Paweł Poncyljusz - poseł (klub: KO) z wieloletnim doświadczeniem w legislacji, były wiceminister gospodarki, wcześniej radny dzielnicy Śródmieście;
 • Wojciech Zabłocki - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego od roku 2018, były burmistrz dzielnicy Praga-Północ w latach 2016-2018, wcześniej radny dzielnicy Ursynów;
 • Jolanta Dąbek - pedagog, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, wybitna specjalistka w kwestii oświaty, była radna oraz wiceburmistrz dzielnicy Ursus;
 • Maciej Binkowski - prawnik, radny M. St. Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji;
 • Adam Zieliński - prawnik, członek Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich;
 • Sebastian Piliński - zastępca burmistrza dzielnicy Włochy;
 • Antoni Pomianowski - lider Inicjatywy Mieszkańców Warszawy, radny dzielnicy Ursynów, w latach 2017-2018 zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów.
W roku 2022 nadal będziemy poszerzać grono eksperckie Fundacji.