Oświadczenie Fundacji im. Stefana Starzyńskiego w sprawie wojny na Ukrainie

Drodzy mieszkańcy Aglomeracji Warszawskiej!

W dniu dzisiejszym stajemy w obliczu wydarzenia bez precedensu w najnowszej historii naszej części świata. Pełnoskalowa inwazja sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przyniosła wojnę pod granice Polski. Zaatakowane zostały cele położone nawet 20 kilometrów od granicy RP. Wyrażając głębokie współczucie ukraińskiej ludności cywilnej, przeżywającej niewyobrażalny koszmar wskutek brutalnego ataku, musimy zadać pytanie: czy rosyjski pancerny walec zatrzyma się na Ukrainie, czy też za kilka lat pojedzie dalej i zmiażdży nasze domy? Musimy być, jako członkowie społeczeństwa polskiego, jak najlepiej przygotowani na przetrwanie ewentualnego ataku. To na władzach państwowych i samorządowych spoczywa odpowiedzialność za to, jak Polacy będą przygotowani na taką ewentualność. Apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej i samorządów o reformę edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach – zwiększenie ilości zajęć praktycznych z udzielania pierwszej pomocy, strzelectwa, organizacji w czasie wojny – oraz stworzenie programów szkoleń dla ochotników, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w powyższych dziedzinach. Apelujemy do samorządów o przywrócenie operacyjności zaniedbanych schronów i budowę nowych. Apelujemy do władz Polski o zmiany w ustawach które upowszechnią wiedzę, mogącą decydować o przeżyciu cywilów w sytuacji wojny. O opracowanie planów ewakuacji i zabezpieczenia ludności cywilnej adekwatnych do obecnych zagrożeń. Głęboko wierzymy, że w tych kwestiach będzie panować zgoda narodowa i wspólne działanie wszystkich sił politycznych dla dobra Polski.

Mimo iż wydawało się to nie do pomyślenia, musimy zaakceptować fakt, że pokój, który uznaliśmy powszechnie za trwały i nienaruszalny w naszej części świata – nie jest nam dany na zawsze. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać potężnych sił w geopolityce, które ścierają się, niszcząc życie milionów ludzi. Możemy jednak zadbać, aby w przypadku rozszerzenia koszmaru wojny na terytorium Polski, ocalić życie jak największej ilości naszych rodaków.

Zarząd Fundacji im. Stefana Starzyńskiego