dr Błażej Poboży nominowany do nagrody „Serce dla Zwierząt” 2022

Jeden z ekspertów współpracujących z naszą Fundacją - dr Błażej Poboży - został nominowany do nagrody „Serce dla Zwierząt” za opracowanie projektu ustawy kompleksowo regulującej status zwierząt w służbach mundurowych od momentu ich doboru do poszczególnych formacji, aż po wycofanie ze służby. Wprowadzała ona szereg zmian prawnych, które poprawiły los zwierząt pracujących w formacjach mundurowych:
  • określenie obowiązków ich opiekunów oraz przyznanie pierwszeństwa w powierzeniu opieki dotychczasowemu opiekunowi;
  • wprowadzenie zasady pokrywania kosztów żywienia zwierząt w służbie oraz tych na „emeryturze” przez formacje mundurowe;
  • zwrot kosztów badań profilaktycznych i leczenia zwierząt pozostających w służbie, ale również tych wycofanych ze służby;
  • prowadzenie mechanizmów kontroli i nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem.

Dr Błażej Poboży stwierdził: „Mówi się, że miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Regulacje dotyczące statusu zwierząt w służbach mundurowych spełniły oczekiwania społeczne, w tym oczekiwania samych funkcjonariuszy. Cieszę się, że przyjęte przez nas zmiany, które poprawiły los psów i koni w służbach mundurowych, zostały zauważone przez organizatorów plebiscytu Serce dla Zwierząt”.

Oddać głos na dra Pobożego można pod linkiem: https://www.psy.pl/serce-dla-zwierzat-2022

Gratulujemy i życzymy przyznania nagrody!