Fundacja na rzecz racjonalnego
rozwoju aglomeracji warszawskiej
im. stefana starzyńskiego

Zespół ekspertów działający na rzecz merytokracji w polityce samorządowej

LUDZIE, A NIE IDEOLOGIA

Fundacja im. Stefana Starzyńskiego to pierwszy think-tank poświęcony rozwojowi i polityce Aglomeracji Warszawskiej. Promujemy rozwiązania racjonalne i spełniające potrzeby mieszkańców.
Odrzucamy wszelkie koncepcje zakładające prymat ideologii nad polityką samorządu, czy oparte na myśleniu kolektywistycznym.